Μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων σχεδιάζουν σε Η/Υ μια μικρογραφία αυτοκινήτου Formula 1, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο λογισμικό 3D CAD (Computer Aided Design) κατάλληλο για σχεδιασμό αντικειμένων σε Η/Υ. Το 3D σχεδιαστικό λογισμικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν από τους διοργανωτές σ’ όλες τις ομάδες μαθητών και σχολεία που συμμετέχουν στο F1 in Schools. Για την κατασκευή του κυρίως σώματος των F1 αυτοκινήτων χρησιμοποιείται συγκεκριμένο F1 Model Block από Πολυουρεθάνη.